KONTAKT

 

ADRESA


STRUGASRA TESIC, CRVENA JABUKA BB, 14210 UB

TELEFONI:

014/ 475-334; 014/ 410-420

FAX 014/ 475-334

MOB. 063/ 307-251; 065/ 307-25-11

 

e-mal :strugaratesic@yahoo.com

PIB : 101348796

MATIČNI BROJ : 50004279

ŽIRO RACUN : AGROBANKA AD 245-0122602800052-47

ŠIFRA DELATNOSTI : 20101